La proposta educativa per a centres pel domini de les competències lingüístiques

El treball de cada competència lingüística a l'aula de la manera més adequada

Videojoc educatiu, situacions d’aprenentatge i tallers de treball

Situacions d'aprenentatge

Tallers de treball

Activitats gamificades en un videojoc

Amb les situacions d'aprenentatge i els tallers:

Comunicació oral

Expressió escrita

Competència literària

Alfabetització informacional

Diversitat lingüística

Amb el videojoc educatiu:

Vocabulari i ortografia

Comprensió lectora

Gramàtica

Proposta curricular híbrida i flexible

Treball de totes les competències específiques de la llengua, adaptades a la LOMLOE a partir de situacions d’aprenentatge, un videojoc educatiu i material complementari digital.

doquaedu aula 2

Temps perquè el docent pugui fer de docent

Amb una proposta setmanal flexible i estructurada el docent combina les missions digitals del videojoc amb les situacions d’aprenentatge en paper de forma flexible sense descuidar cap competència lingüística.

Cada alumne és únic: aprenentatge individualitzat

Amb diferents algoritmes d’autonivellació, repàs actiu i repàs espaiat, les activitats digitals s’adapten al ritme de cada alumne amb diferents nivells de dificultat autoregulades segons els resultats.

La qualitat davant de tot

La docència de qualitat (el lema de doqua) aplicada en cadascun dels punts de la metodologia: equilibri entre disseny pedagògic i disseny gràfic.

  • Aprenentatge per al domini

    El disseny pedagògic està basat en la metodologia Mastery Learning.

  • Mestres i pedagogs

    Tots els materials estan dissenyats per experts i assessorats per mestres amb experiència pràctica a l'aula.

  • Disseny intuïtiu

    Panell de gestió pràctic i dissenyat per experts en UX (experiència d'usuari).

Com és una sessió

la vista del docent