Completa la frase

Forma paraules organitzant les lletres que et trobaràs desordenades

Amb aquesta activitat l'alumne practica...

Ortografia

Gràmàtica

Semàntica

Repàs actiu

Per a provar el joc, posa el telèfon en horitzontal (els nens hi juguen en ordinadors o tablets 😊)

T'animes a provar més activitats?

Aquests són alguns dels exemples d’activitats que duen a terme els i les alumnes a l’aula. En totes es treballen les competències específiques de l’àrea de llengua catalana o castellana.

 

 

Forma paraules organitzant les lletres que et trobaràs desordenades

 

 

Distingeix els elements propis del món màgic d'aquells que no ho són